tomenu

Vonkajšie jednotky

vonkajsia-vrf-tct
TYP(vnútorná/vonkajšia jedn.)   Výkon [kW]  
AO-54FJBMR 2trub.sys 15.2/-  
AO-54UJBMR 2trub.sys 15.2/16.6  
AJYA-54LCLR 2trub.sys

15.2/16.6

     klima1                   
TYP(vnútorná/vonkajšia jedn.) OVLÁDAČ Výkon [kW] do m3
Nástenné jednotky
AS-7UFADR IR 2.2/2.5 55
AS-9UFADR IR 2.8/3.1 70
AS-12UFADR IR 3.5/4.1 90
AS-14UFADR IR 3.8/4.5 110
AS-18UFAJR IR 5.4/5.6 140
AS-24UFAJR IR 6.9/7.8 200
AS-30UFAJR IR 8.1/9.0 250
kazetova90x90tct
TYP(vnútorná/vonkajšia jedn.) OVLÁDAČ Výkon [kW] do m3
Kazetové jednotky
AU-7UFAAR IR 2.2/2.5 55
AU-9UFAAR IR 2.8/3.1 70
AU-12UFAAR IR 3.6/4.1 90
AU-14UFAAR IR 4.0/4.5 110
AU-18UFAAR IR 5.0/5.5 140
AU-20UFARR IR 5.7/5.8 150
AU-25UFARR IR 7.1/7.9 200
AU-30UFARR IR 8.8/9.1 260
AU-36UFASR IR 10.5/10.7 320
AU-45UFASR IR 12.7/13.7 370
AU-54UFASR IR 14.1/15.8 440
medzistropna
TYP(vnútorná/vonkajšia jedn.) OVLÁDAČ Výkon [kW] do m3
Medzistropné jednotky
ARXA-07LALR IR+prij. 2.1/2.2 55
ARXA-09LALR IR+prij. 2.7/2.8 70
ARXA-12LALR IR+prij. 3.4/3.5 90
ARXA-14LALR IR+prij. 3.9/4.0 110
ARXA-18LALR IR+prij. 5.2/5.3 140
ARXA-22LALR IR+prij. 7.0/7.1 190
ARXB-25LATR IR+prij. 7.1/7.9 200
ARXB-30LATR IR+prij. 8.8/9.1 260
AR-36UFAAR IR+prij. 10.5/10.7 320
AR-45UFAAR IR+prij. 12.7/13.7 370

 

Príslušenstvo

1
TYP POPIS
Expanzné ventily
UTR-EV2A Exp. ventil pre všetky j.
UTR-EV3X Exp. ventil pre >30BTU
2
TYP POPIS
Rozdeľovače
UTR-HD546U Paralelný rozdeľovač
UTR-BP54U Sériový rozdeľovač
3
TYP POPIS
Ovládače
UTB-YUB Káblový ovládač
UTB-YVB INFRA ovládač
UTB-YPB Jednoduchý (hotelový) ovládač
UTB-YCA Centrálny ovládač
UTB-YDA Skupinový ovládač
 
TYP POPIS
Ostatné
UTB-YWA Receiver pre ARY
UTR-YGCA Sieťový konvertor pre VRF
tomenu