tomenu

   118 - Ornament bezfarebný              101 - Chinchila                    201 - Master carre

sklo1       sklo2     sklo4

 

       203 - master linge                        205 - Crepi                            207 - Delta

sklo6       sklo8     sklo9

 

      211 - Mliečne                                  300 - Satino                        302 - Satino s fázou

sklo10      sklo11      sklo12


Sklo č.118 ( ornament bezfarebný) je štandardne umiestňované na všetkých krídlach dodávaných našou spoločnosťou. Výnimkou sú dvere Castel, do ktorých je štandardne umiestňované sklo č. 205 (crepi), krídlach Dekor a Royal, kde je štandardne umiestňované sklo č. 101 (chinchila).

 

tomenu