tomenu

Nástavce, filtre, vzduchotechnické prvky


Sú dôležité pre prívod vzduchu v danej triede čistoty. V prípade odsávania zohrávajú rovnakú úlohu. Ak sa napr. v laboratóriu pracuje s chemickými látkami, filtre zabraňujú ich vstupu do vonkajšieho prostredia.

 

P9070056ppFotka-43pp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mriežky

 

Vzduchotechnické mriežky privádzajú alebo odvádzajú nefiltrovaný vzduch do vzduchotechnicky ošetrovaného priestoru. Pričom, je možné regulovať prietokový objem vzduchu. Mriežky majú variabilitu upevnenia do stropu stien, dverí, vzduchotechnického potrubia a pod.


Typy mriežok :                                

- s reguláciou

- bez regulácie

- s rýchlouzáverom

 

mriezka

 

 

 

 

 

 

 

Vzduchová sprcha

 

Slúži k očisteniu osôb pohybujúcich sa medzi kontaminovaným a čistým prostredím. Jej činnosť môžeme popísať ako vírivé prúdenie prebiehajúce smerom zhora nadol, pri uzatvorenej cirkulácii vzduchu. Ventilátor vytlačí vzduch a ten prechádza HEPA filtrom. Potom prúdi cez trysky do aktívnej zóny kabíny. V spodnej časti sprchy sú odťahové mriežky, ktorými je vzduch spätne nasávaný do ventilátora a vytlačné cez HEPA filter späť do trysiek.


Vzduchová sprcha EG_Page_2_Image_0001

 

 

tomenu